19/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-30 10:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί επισκεψιμότητας – παρουσίας ιατρού, στην Κοινότητα Πισίων

Περίληψη:

Προτείνει, με γνώμονα τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κοινότητας, την από κοινού συνεργασία με την Δημοτική και Περιφερειακή αρχή, ώστε να ασκηθούν πιέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της παρουσίας – επισκεψιμότητας ιατρού, στην κοινότητα Πισίων

2020-12-30T10:14:09+00:00 Δεκέμβριος 30th, 2020|
Επιστροφή