18/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
18/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-30 10:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί συμμετοχής ή μη της Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για
το έτος 2021

Περίληψη:

Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Κοινότητας Πισίων, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021, στην οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Συνεταιρισμών, ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδέντρων ανέρχεται σε 10.055(δέκα χιλιάδες πενήντα πέντε)περίπου, με αναμενόμενη κατά τρέχον έτος παραγωγή ελαιολάδου 30-32(τριάντα έως τριάντα δύο) τόνους περίπου και επιτυγχανόμενη συνήθως μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου 30(τριάντα ) τόνους περίπου

2020-12-30T10:09:29+00:00 Δεκέμβριος 30th, 2020|
Επιστροφή