168/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
168/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7516/19-05-2021 Τεχνική έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2021-06-08T10:00:22+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή