166/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
166/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 09:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

Περίληψη:

1. Εγκρίνει το από 27-05-2020 2ο πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Ακτών Δήμου» (αρ. μελ. 4/2021) και κατακυρώνει τη σύμβαση αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης #53.611,52# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «BLUE DREAM ΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ροντογιάννη Ευάγγελο – Άρη, έναντι ποσού #43.235,10# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #10.376,42# στο συνολικό ποσό των #53.611,52# €, σύμφωνα με την προσφορά της, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 1η Ιουνίου 2021 έως 31η Ιουλίου 2021.

2. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

2021-06-08T09:08:41+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Επιστροφή