131/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
131/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» έτους 2021.

Περίληψη:

Εγκρίνει τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτους 2021, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2021 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκειμένου να μειωθούν και να ενισχυθούν υπάρχοντες Κ.Α. στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων του, για την εύρυθμη λειτουργία του.

Η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ανωτέρω νπδδ, έτους 2021,θα γίνει με επόμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2021-06-07T09:27:55+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή