128/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
128/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων
μοναδικό απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο μας για το έτος 2021.

Περίληψη:

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας για απλή χρήση στο Δήμο μας

2021-06-07T09:24:37+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή