120/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
120/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού
διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης
αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου – Δημότη».

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 5797/20-04-2021 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής,

2021-06-07T09:20:38+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή