117/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
117/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην
Πλατεία Κυρά – Βρύσης στην Κ. Ισθμίας.

Περίληψη:

Καταρτίζει τους όρους φανερής, προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, το οποίο θα λειτουργήσει ως Κ.Υ.Ε. – Επιχείρηση μαζικής εστίασης -, που βρίσκεται στην πλατεία Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας

2021-06-07T09:15:40+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή