1/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 10:09
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄΄ Περί εκτέλεσης αναγκαίων έργων επί των δικτύων, ύδρευσης και όμβριων υδάτων, στην Κοινότητα Πισίων ΄΄.

Περίληψη:

Αποφασίζει με γνώμονα τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κοινότητας, όπως ή Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.Θ., συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό έτους 2021 και εκτελέσει στην Κοινότητα Πισίων, τα κάτωθι αναγκαία έργα:
α) Σύνταξη Μελέτης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Πισίων και Σχίνου, λόγω του ότι τα υπάρχουσα δίκτυα έχουν υποστεί ζημιές, ελλοχεύοντας κίνδυνος μόλυνσης του πόσιμου ύδατος, έως την αποκατάσταση αυτών.
β) Κατασκευή νέας δεξαμενής, πλησίον της υπάρχουσας, τόσο για την αποταμίευση, αλλά και για τον σωστό καθαρισμό του νερού.
γ) Προέκταση του αγωγού όμβριων υδάτων, κατά μήκος της οδού Αγίου Σπυρίδωνος προς Αλμύρα, για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, που καταλήγουν στην οδό από την περιοχή Μπάφανι, καθώς και σε τμήμα της Ε.Ο. Σχίνου -Αλεποχωρίου, από τα γραφεία του Συλλόγου προς Αλμύρα.

2021-02-26T13:04:44+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Επιστροφή