Αποφάσεις ΤΚ Πισίων

Αποφάσεις ΤΚ Πισίων 2018-08-02T13:55:00+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
20/2020 ΤΚ Πισίων

Περί αιτήματος Ένωσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Σχίνου, για κατασκευή γλύστρας σκαφών στην
παραλία ΄΄ Αλμύρα ΄΄, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

19/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκεψιμότητας – παρουσίας ιατρού, στην Κοινότητα Πισίων

18/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συμμετοχής ή μη της Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για
το έτος 2021

17/2020 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση και Διατύπωση προτάσεων επί του Σχεδίου, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων ( Τ.Π.Ε.Ε. ) για το έτος 2021΄΄.

12/2020 ΤΚ Πισίων

Επί του αριθμ. πρωτ. 13574/18.08.2020 αιτήματος κου. Γκατζιώνη Ιωάννη του Νικολάου

11/2020 ΤΚ Πισίων

Περί συντήρησης, πλακόστρωτου τμήματος οδού και υφιστάμενου υπαίθριου σταθερού τσιμεντένιου τραπεζόπαγκου, καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων σταθερών καθιστικών, στον οικισμό Πισίων

10/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης κυρτού κάτοπτρου οδικής κυκλοφορίας, στον οικισμό Σχίνου

9/2020 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή της παραλίας Αλμύρας, του οικισμού Σχίνου, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

3/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επισκευής, συντήρησης του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πισίων και εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης/ψύξης σε αυτό

2/2020 ΤΚ Πισίων

Περί απομάκρυνσης και μεταφοράς σε άλλο σημείο, δεξαμενής ύδατος, κείμενης εντός του γηπέδου ποδοσφαίρισης, στον οικισμό Πισίων

1/2020 ΤΚ Πισίων

Περί επιδιόρθωσης επικίνδυνης βλάβης, που έχει υποστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στον οικισμό Πισίων

16.780/2019 ΤΚ Πισίων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Πισίων

30/2019 ΤΚ Πισίων

Περί τοποθέτησης στύλων ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων, στον οικισμό Σχίνο,της Κοινότητας Πισίων

29/2019 ΤΚ Πισίων

Επί προτάσεως κ. Ιωάννη Σπ. Σπύρου, περί μετονομασίας του οικισμού Σχίνου, της κοινότητας Πισίων

28/2019 ΤΚ Πισίων

Γνωμοδότηση επί του

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »
Επιστροφή