Αποφάσεις ΤΚ Πισίων

Αποφάσεις ΤΚ Πισίων 2018-08-02T13:55:00+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
26/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών, που διέρχεται το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν εκτέλεσης
έργων από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.- Θ., στην Κοινότητα Πισίων ΄΄ .

25/2021 ΤΚ Πισίων

Αποκατάσταση οδοστρώματος, που έχει υποστεί καθίζηση, σε τμήμα της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο,
της Κοινότητας Πισίων &
β. Κατασκευή φρεατίου, απορροής όμβριων υδάτων, επί της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας
Πισίων ΄΄ .

24/2021 ΤΚ Πισίων

Διατύπωση προτάσεων, για την εκτέλεση έργων εντός της Κοινότητας Πισίων, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2022΄΄.

23/2021 ΤΚ Πισίων

Επισκευή – συντήρηση δασικών δρόμων, στην Κοινότητα Πισίων

22/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Υλοποίηση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΩΝ ΄΄.

21/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί εξαγοράς ακινήτων, για επέκταση της Πλατείας Αγίας Παρασκευής, στα Πίσια ΄΄.

20/2021 ΤΚ Πισίων

Συντήρηση και καθαρισμός Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων

19/2021 ΤΚ Πισίων

Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας, στην Κοινότητα Πισίων

18/2021 ΤΚ Πισίων

Ενημέρωση πορείας αντιπλημμυρικών έργων, στους πληγέντες, από την πυρκαγιά Μαΐου, οικισμούς της
Κοινότητας Πισίων ΄΄.

17/2021 ΤΚ Πισίων

Περί συντήρησης – διάνοιξης δρόμου, στον Σχίνο

16/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί προβλημάτων υδροδότησης, στους οικισμούς Πισίων και Σχίνου

15/2021 ΤΚ Πισίων

Επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στον οικισμό Πισίων

14/2021 ΤΚ Πισίων

Περί μεταφοράς του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Πισίων, που βρίσκεται στον οικισμό Πισίων ΄΄.

13/2021 ΤΚ Πισίων

Προτάσεις για την καθαριότητα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, της κοινότητας Πισίων ΄΄.

12/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί επισκευής οδών εντός του οικισμού Πισίων ΄΄.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 7 Next › Last »
Επιστροφή