Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
274/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού
μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα (μελ. 40/2020).

273/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών
με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων (Αρ. μελ. 41/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής.

273/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών
με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων (Αρ. μελ. 41/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής

273/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών
με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων (Αρ. μελ. 41/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής.

269/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 245/2020 σχετικής Α.Ο.Ε.

266/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την
κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης φύλαξης στα πλαίσια του εορτασμού της
Παναγίας Γιάτρισσας και έγκριση της τεχνικής έκθεσης.

265/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π «ΜΕΡΙΜΝΑ» (Αρ. μελ 46/2020). Συγκρότηση Επιτροπής

263/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων (17/2020 μελ.)

262/2020 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανώνστη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού κατόπιν των υπ΄αριθμ. 273/2018 & 90/2020 Α.Δ.Σ.

261/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
υλικών (λαμπτήρες κλπ.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων & ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως
(Αρ. μελ 45/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

260/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 37/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

259/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση & κατασκευή πεζόδρομων & ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας (Αρ. μελ. 38/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

258/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του
νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π «ΜΕΡΙΜΝΑ» .

257/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Υπηρεσίας:
«Ναυαγοσωστική κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

252/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην
Περαχώρα». Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού .

« First ‹ Previous 1 21 29 30 31 32 33 39 Next › Last »
Επιστροφή