Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
320/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12985/19-07-2022 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας στα πλαίσια του «Loutraki Festival 2022» .

319/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του
Δήμου μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

316/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 25, 26,
27, 28, 48 και 75/2022 ΑΔΣ.

314/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα Λουτρακίου».

313/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας».

311/2022 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του Δήμου
μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

308/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Γκίκα Χαράλαμπου
κατά Δήμου.

307/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Κριεμπάρδη Παρασκευά
κατά Δήμου.

306/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11841/2022 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού.

302/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

288/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2021.

261/2022 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση επί του καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων, που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο μας

209/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση ή μη εκ νέου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων» (2/2022 μελ.).

186/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχογράφηση – Δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

182/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (1/2022 μελ.).

1 2 3 11 43 Next › Last »
Επιστροφή