Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
394/2022 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου περί κίνησης οχημάτων του Δήμου
μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

393/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 16508/2022 τεχνικής έκθεσης,
περί παροχής Υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρη-
σιακού προγράμματος του Δήμου μας για την περίοδο
2020 – 2023.

390/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 17119/2022 τεχνικής έκθεσης,
περί συντήρησης αντλιοστασίων και προμήθειας
ανταλλακτικών Υπηρεσίας Πρασίνου στη ΔΕ Λουτρακίου
– Περαχώρας.

389/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 15666/2022 τεχνικής έκθεσης,
περί συντήρησης συντριβανιών και προμήθειας
ανταλλακτικών.

381/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 62.500,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

380/2022 Οικονομική Επιτροπή

Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου
μας για το έτος 2022. Ορισμός υπολόγων.

377/2022 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
"ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε." για την πράξη "Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης "Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας"
του ΥΠ.ΕΣ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή.

361/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής Γριμάνη Νικολάου κατά Δήμου.

323/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου» (26/2022 μελ.). Ορισμός μελών Επιτροπών.

320/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12985/19-07-2022 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας στα πλαίσια του «Loutraki Festival 2022» .

319/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του
Δήμου μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

316/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 25, 26,
27, 28, 48 και 75/2022 ΑΔΣ.

314/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου Αγ. Ανδρέα Λουτρακίου».

313/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας».

311/2022 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του Δήμου
μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

1 2 3 11 44 Next › Last »
Επιστροφή