Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
199/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

192/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.

190/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ κατά Δήμου.

188/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 138/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

187/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

186/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

185/2021 Οικονομική Επιτροπή

Παραίτηση ή μη από ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως του Δήμου μας
κατά της υπ΄αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

184/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ’ αριθ. 51 & 59/2021 σχετικών αποφάσεων Δ.Σ., περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού.

183/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

182/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
προγραμμάτων Η/Υ.

181/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση του φυσικού
χλοοτάπητα Σταδίου «Χ. ΘΩΔΗΣ».

180/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου.

179/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια επίπλων και σκευών.

178/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή της υπηρεσίας οριοθέτη
σης κολυμβητικής περιοχής.

177/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ
στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων

1 2 3 11 31 Next › Last »
Επιστροφή