Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
290/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Σεπτέμβριο 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

289/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπών για την οριστική παραλαβή των εργασιών των
έργων:
• Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή Καταρράκτες Λουτρακίου (Αριθ. μελ. 79/2018),
• Αποκατάσταση ζημιών στη ΧΖΛ από θεομηνία (Αριθ. μελ. 1/2016),
• Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (Αριθ. μελ. 20/2016),
• Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα Ο.Τ. 36-49 (Αριθ. μελ. 1/2017),
• Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 34/2018).

288/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση της
διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι».

287/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την κάλυψη των δαπανών της
Υπηρεσίας φύλαξης – ασφάλειας κατά τον εορτασμό της τοπικής εορτής
την 7η & 8η Σεπτεμβρίου στο Λουτράκι.

285/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Κων/νου & Γεωργίου
Πέτρου κατά Δήμου, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζη-
μιώσεως ρυμοτομουμένου ακινήτου στο Λουτράκι.

284/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/3312).

283/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/2231).

282/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/1793).

279/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 131/2021 Α.Ο.Ε., περί μερικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» έτους 2021.

278/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών
δώρων – τοπικών προϊόντων στα πλαίσια της διοργάνωσης
του Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Ιστορίας.

277/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία ζωντανής απευθείας
μετάδοσης (livestreaming) τηλεδιασκέψεων – συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου.

276/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19.

275/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη εξωδικαστικών
ενεργειών για την αποκατάσταση φθορών, που προκλήθηκαν από τρίτους.

274/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου για
υπόθεση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

273/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου

1 2 3 11 37 Next › Last »
Επιστροφή