Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
424/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 21908/13-12-2021 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

420/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη παρέμβασης επί προσφυγής Αναστασίου Ράμογλου κλπ δύο (2) κατά Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

418/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη προσφυγής κατά
της υπ΄αριθμ. 376507/2021 απόφασης Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περί επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο μας.

417/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Λώλου Αγαμέμνονα κατά Δήμου.
.

416/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Μαρίας Μάτση του Αντωνίου κατά Δήμου

415/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ.152,
160/2020 & 84/2021 Α.Δ.Σ..

412/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 20182/2021 τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών.

411/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2021 για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Α.Π. 4559/28-6-2021).

408/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
έκτακτο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθο

403/2021 Οικονομική Επιτροπή

Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2020

388/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας» (αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 352/2021 σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

382/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

381/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την μίσθωση κλαδοτεμαχιστή
για τις ανάγκες του Δήμου.

380/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την εκπόνηση της μελέτης υλοποίησης μέτρων & μέσων
πυροπραστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

372/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
επίπλων και σκευών (Κ.Α. 10-7133.001).

1 2 3 11 41 Next › Last »
Επιστροφή