Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

22/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Ανάκληση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

20/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας, εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης στους
Αγίους Θεοδώρους.

19/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρα – Βρύσης.

18/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της
εταιρείας RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ, στη
θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

17/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού
δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής
φερόμενης εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

15/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (οικίσκων)
στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)’’

12/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας,
εντός της Πλ. Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

10/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα από την
Κ/ξία Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης ΑΤΕ, κατασκευάστρια του
έργου «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής
γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση».

9/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετεγκατάσταση σταθμού συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων

8/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης
μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας RESTITVO
ENVIROMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στην
περιοχή «Αλμύρα» της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

7/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας
εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών
και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην
περιοχή της Μότορ Όιλ της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

6/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης
πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού
Κολοκοτρώνη 34 (Ο.Τ. 75) στο Λουτράκι, κατόπιν
αιτήματος.

5/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης στον
Δήμο μας.

4/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί α) αποδοχής ή μη της καταγραφής
μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισ –
μένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.- Αθηνών –
Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος
για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω
εταιρείας, και β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην περιοχή.

1 2 3 4 Next › Last »
Επιστροφή