Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου 2018-04-23T22:35:46+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
7.743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

14.590/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

6.966/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

: Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

6.925/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

3.609/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Υπόδειξη υπαλλήλων για συγκρότηση Επιτροπών στο ν.π.δ.δ.
“Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”,
για το έτος 2021

19.916/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Αφανών Εργασιών του
έργου: «Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας»

15.150/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

20.210/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά βεβαιωμένων από τη Δημοτική Αστυνομία παραβάσεων

19.262/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

16.571/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

18.800/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους

15.496/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Διακοπή λειτουργίας των δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

14.148/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Μη πραγματοποίηση των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου τις
ημέρες Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

14.128/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Μετεγκατάσταση Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

13.156/2018 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2018-2020 (01/09/2018 – 31/08/2020)

Επιστροφή