Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
15/2018 ΔΚ Ισθμίας

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατά παρέκκλιση των
διατάξεων (άρθρο 34, παραγρ.2 του Β.Δ. 465/70 ως ισχύει με το
άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί
δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα
Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.155 αριστερά από Αθήνα
προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής
οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα
σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) αλλά και της
υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
«ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.».

201/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

189/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Μετατόπιση ή μη ρολογιού – καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.

188/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.

146/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων»

184/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής

23/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2017

26/2018 Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την 1059/2017 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου

145/2018 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

147/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου & 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018 – 2019.

143/2018 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημ. προϋ/σμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6279.005).

17/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Καθορισμού ύψους του καταβαλλόμενου τέλους ανά ζώνες, για την δραστηριοποίηση από δικαιούχους στην εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, στους Αγίους Θεοδώρους

16/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί εξέτασης αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων για ανάκληση της υπ΄αρίθμ.210/2016 Α.Δ.Σ.

183/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 123/2018 Α.Δ.Σ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

25/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας

« First ‹ Previous 1 71 79 80 81 82 83 89 Next › Last »
Επιστροφή