Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
183/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 123/2018 Α.Δ.Σ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

25/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας

181/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωσή της.

180/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (7ου – τελικού) του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου» (αρ. μελ. 1/2009).

179/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (αρ. μελ. 40/2015).

178/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας» (αρ. μελ. 3/2009).

172/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποκατάσταση αναδόχου μελετητή της σύμβασης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου – Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου)».

168/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) του έργου «Αναβάθμιση – εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ Θεοδώρων». Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

166/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων της προκήρυξης 1/167Μ//2009 με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 14 άρθρ. 17 του ν. 2190/1994.

23/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών

21/2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την
κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το
νέο Μουσείο Περαχώρας, με το δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο της
περιοχής.

177/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καλυμβητικών δεξαμενών εντός ψυχαγωγικού πάρκου στον Ισθμό.

176/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (WATER PARK) μόνιμης εγκατάστασης (5 έτη) σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό.

182/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

175/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

« First ‹ Previous 1 58 66 67 68 69 70 75 Next › Last »
Επιστροφή