Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
14/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της υπ΄αριθμ. 20/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμη
σης του Δήμου με τίτλο ‘’Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄ Φάση)’’.

13/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της μετατροπής τμήματος της οδού Ποσειδώνος σε οδό
ήπιας κυκλοφορίας.

12/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας.

11/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί πρω
τεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις της NATURA ΕΜΦΙΑΛΩ
ΤΙΚΗ Α.Ε. στο Ο.Ε. 389 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

10/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής
χρήσης αιγιαλού παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στην
Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 και τον
ν. 2971/2001.

9/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδοτεί επί της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στη Κοινότητα
Λουτρακίου – Περαχώρας.

8/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Πρόταση περί
1) Καθορισμού αριθμού αδειών που θα χορηγηθούν
α)Για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων από ανέργους &
β)Για έγκριση δραστηροποίησης, κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης από υφισταμένους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
2) Προσδιορισμού ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων καθώς και έκτασης αυτών για την άσκηση των ως άνω α) & β) υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
3) Προσδιορισμού χρονικής διάρκειας για την άσκησή τους.
4) Καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

7/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘ENVIDROS E.K.E.E.’’
στη θέση Κατουνίστρα της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

6/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε.’’
στη θέση ΄Ασπρα Χώματα της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

91/2021

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας.

90/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πρόσκληση ΑΤ04
του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο ‘’Χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορ
ριμμάτων.

89/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Προγ/
μα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο’’Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων,
γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων’’.

85/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο αμαξοστάσιο
του Δήμου, στο Λουτράκι.

82/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

81/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν
του υπ΄αριθμ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της ΑΔΠΔΕ&Ι

« First ‹ Previous 1 14 22 23 24 25 26 34 89 Next › Last »
Επιστροφή