Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
170/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια χημικών υλικών για τις
κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

169/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας απολύ-
μανσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου.

10/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για συντήρηση δρόμου
στον Κάβο Ισθμίας».

9/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για μεταφορά στύλων ΔΕΗ
στον Κάβο Ισθμίας».

20/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας, εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης στους
Αγίους Θεοδώρους.

10/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα από την
Κ/ξία Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης ΑΤΕ, κατασκευάστρια του
έργου «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής
γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση».

16/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού , για
μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για
το έτος 2021, των 1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου, 2) Στάμου
Ιωάννη του Σωτηρίου και 3) Σταμέλου Παρασκευή του Ιωάννη».

15/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση επί της καταγραφής ή μη μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και επί της έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

161/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης
αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς παλαιών κοινόχρηστων
μονοπατιών στην Περαχώρα.

160/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
Κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 10/2021 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

157/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή (συμπληρωματική της υπ΄αριθμ. 89/2021 ΑΟΕ) πρότασης
ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο ‘’Χωριστή
συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτω
σης απορριμμάτων’’.

154/2021 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας παραλαβής
μοναδικό προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου
ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο Στάδιο
«Χ. ΘΩΔΗΣ» και ορισμού νέας ημερομηνίας λήξης διαγωνισμού
(27/2020 μελ.).

150/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

149/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (Β΄ τακτική
κατανομή έτους 2021) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων.

148/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (1η, 2η & 3η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

« First ‹ Previous 1 6 14 15 16 17 18 26 89 Next › Last »
Επιστροφή