Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
22/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Ανάκληση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

172/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας
«Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος
μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου».

168/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

164/2021 Οικονομική Επιτροπή

Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 08 με τίτλο
«Smart cities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση –
πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από
την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19». Ορισμός
υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

163/2021 Οικονομική Επιτροπή

: α. Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)». Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση
και την υλοποίηση της πράξης.
β. Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου μας και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την ανάπτυξη –
Δ.Ε.ΠΑΝ., στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων». Ορισμός μελών στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης .

162/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πίνακα Προτεραιοποίησης πράξεων στα πλαίσια των
Προσκλήσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

151/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης
της Κοινότητας Ισθμίας.

156/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας Λειτουργίας Μουσικής Σχολής
Δήμου (Αριθ. Μελ. 2/2021).

144/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων».

143/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.).
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/2021 σχετικής Α.Ο.Ε.

141/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
μοναδικό την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

167/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

166/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

165/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.
Λουτρακίου (Α΄ ΦΑΣΗ)».

171/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων
στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’.

« First ‹ Previous 1 5 13 14 15 16 17 25 89 Next › Last »
Επιστροφή