Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
63/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Α΄ τρίμηνο).

65/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

64/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

68/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021)
στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

193/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
παροχή υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Ενέργειες και
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου ‘’Παρεμβάσεις αναβάθμι
σης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου’’.

191/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης του συμ
βατικού χρόνου και ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσα του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018’’.

195/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την παροχή της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

194/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων.

199/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

192/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.

19/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της τοποθέτησης μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ επί της οδού ΠΕΟΑΚ 66,5 χλμ και της οδού Κωστή Παλαμά στους Αγίους Θεοδώρους .

18/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

17/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου από την ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 ( νύν δημοτικό οδικό δίκτυο ) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK)

190/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ κατά Δήμου.

188/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 138/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 89 Next › Last »
Επιστροφή