Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_699_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wp_posts` AS `t` LEFT JOIN `wp_podsrel` AS `rel_tmima` ON `rel_tmima`.`field_id` = 13926 AND `rel_tmima`.`item_id` = `t`.`ID` LEFT JOIN `wp_terms` AS `tmima` ON `tmima`.`term_id` = `rel_tmima`.`related_item_id` LEFT JOIN `wp_postmeta` AS `order_num` ON `order_num`.`meta_key` = 'order_num' AND `order_num`.`post_id` = `t`.`ID` WHERE ( ( `tmima`.`slug`='%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd' ) AND ( `t`.`post_type` = "ypalliloi" ) AND ( `t`.`post_status` IN ( "publish" ) ) ) ORDER BY `order_num`.`meta_value` DESC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 15

Database Error; SQL: SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wp_posts` AS `t` LEFT JOIN `wp_podsrel` AS `rel_tmima` ON `rel_tmima`.`field_id` = 13926 AND `rel_tmima`.`item_id` = `t`.`ID` LEFT JOIN `wp_terms` AS `tmima` ON `tmima`.`term_id` = `rel_tmima`.`related_item_id` LEFT JOIN `wp_postmeta` AS `order_num` ON `order_num`.`meta_key` = 'order_num' AND `order_num`.`post_id` = `t`.`ID` WHERE ( ( `tmima`.`slug`='%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b3-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd' ) AND ( `t`.`post_type` = "ypalliloi" ) AND ( `t`.`post_status` IN ( "publish" ) ) ) ORDER BY `order_num`.`meta_value` DESC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 15; Response: Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_699_0.MAI' (Errcode: 28)

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_699_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_699_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_wfHits`