Μεταδημότευση λόγω επιμέλειας

Μεταδημότευση λόγω επιμέλειας

Γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί, με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συναινετική συμβολαιογραφική πράξη, η επιμέλεια ανήλικων τέκνων, μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευσή τους από την οικογενειακή μερίδα του/της πρώην συζύγου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
  2. Δελτίο ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  4. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης/συμβολαιογραφικής πράξης σχετικά με την επιμέλεια
Κατηγορίες :Δημοτολόγιο, Προς Πολίτες, Δημοτολόγιο - Μεταδημότευση
2018-06-12T02:28:46+00:00 Ιούνιος 12th, 2018|
Επιστροφή