Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976)

Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976)

Το όνομα του παιδιού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν την γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ.

 Η Δήλωση ονοματοδοσίας είναι αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων

  • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων

  • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων

  • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Αν η Ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αλλού, συντάσσεται έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο όπου είναι καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γέννησης του άλλου ληξιαρχείου).

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
Ρουστέμη Πηγή, 2741 0 37211, pigi.roustemi@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μάνδρα Ευδοκία, 2741 360 431, mandra@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2018-06-19T02:37:17+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή