Αλλαγή επωνύμου

Αλλαγή επωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, όπου προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αλλαγή (κατεβάστε εδώ
  2. Παράβολο 15€ από το Δημόσιο Ταμείο
  3. Βεβαίωση οικείου εισαγγελέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο (εκδίδεται από την υπηρεσία μας)
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρένων (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)

 

Κατηγορίες :Δημοτολόγιο, Προς Πολίτες, Δημοτολόγιο - Διορθώσεις – Μεταβολές – Αλλαγές στοιχείων
2018-06-13T02:48:00+00:00 Μάρτιος 1st, 2018|
Επιστροφή