Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της  τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση (κατεβάστε εδώ).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (κατεβάστε εδώ)  όπου δηλώνεται ότι :
  α) 0 μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,
  1352, 1354,1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
  β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
  γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.
  δ) Το Α.Φ.Μ.
  ε) Το Α.Μ.Κ.Α.
  στ) Ο Ασφαλιστικός Φορέας
 4.  Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση.
 5.  Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη γάμου για τους χωρισμένους και ληξιαρχική πράξη θανάτου
  εφόσον υπάρχει θάνατος.
 6. Δημοσίευση για μία μέρα αναγγελίας γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα  (δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).
  Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
  « Ο… του… και …της … το γένος ….. που …. γεννήθηκε …. και …. κατοικεί …. και η … του … και της … το γένος … που γεννήθηκε…..και κατοικεί … πρόκειται να παντρευτούν στο Δήμο ……»
  (Σημείωση : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού – Όλα τα στοιχεία με Ελληνικά γράμματα)
 7. e-Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου 15 € (κωδικός τύπου 2386, δείτε εδώ), ένα για κάθε άδεια γάμου (με πραγματική αξία 18C).
 8. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, λογαριασμός ρεύματος, νερού )

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Κατηγορίες :
Πολιτικός Γάμος
2018-06-13T03:54:09+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή