Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )

Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Λουτρακίου

Προθεσμία Δήλωσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική

  • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  • Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. των γονέων

  • αν πρόκειται για το 1ο παιδί εκτός των ανωτέρω απαιτείται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην Λ.Π. Γάμου ή στην Λ.Π. Συμφώνου Συμβίωσης

Για πολίτες άλλων χωρών :

  • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική

  • Διαβατήρια – Ληξιαρχική Πράξη Γάμου – Πιστοποιητικά – (μεταφρασμένα)

  • Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. των γονέων (αν υπάρχουν)

Εκπρόθεσμη δήλωση:που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013)

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 10 ημέρου δηλαδή απο την 11η ημέρα μέχρι και την 100η απο την γέννηση

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 20, δηλαδή μετά την 100η ημέρα απο την γέννηση

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
Ρουστέμη Πηγή, 2741 0 37211, pigi.roustemi@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μάνδρα Ευδοκία, 2741 360 431, mandra@loutraki.gr  

Κατηγορίες :, Ληξιαρχείο
2018-06-19T01:11:18+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Back