Η μεταδημότευση αφορά μόνο Έλληνες πολίτες, δημότες άλλου Δήμου, που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο μας. Για τις περιπτώσεις 1 έως 4, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, που αποδεικνύει ότι οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα.

 

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (όπου απαιτείται) χορηγείται από το Γραφείο Δημάρχου. Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση και οι ληξιαρχικές πράξεις αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας ή μέσω Κ.Ε.Π.

 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, κατεβάστε και συμπληρώστε τις αιτήσεις, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. 

 

Αφορά ενήλικο, άγαμο πολίτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Μεταδημοτεύει μόνο ο ένας εκ των συζύγων. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απ’ όπου μεταδημοτεύει ο γονέας, τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.

Αν υπάρχουν και άγαμα, ενήλικα τέκνα που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν (και που είναι κανονικά γραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει), εγγράφονται στην ίδια μερίδα με τον γονέα, εκτός αν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή τους σε χωριστή μερίδα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας (όπου θα αναφέρονται όλα τα ενήλικα μέλη που μεταδημοτεύουν)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο μας, τα ανήλικα τέκνα μεταφέρονται αυτόματα μαζί τους.

Αν υπάρχουν και άγαμα, ενήλικα τέκνα που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν (και που είναι κανονικά γραμμένα στην οικογενειακή μερίδα των γονέων), εγγράφονται στην ίδια μερίδα με τον γονείς τους, εκτός αν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή τους σε χωριστή μερίδα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση των ενδιαφερόμενων ενήλικων μελών της οικογένειας (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας ενδιαφερόμενων
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας (όπου θα αναφέρονται όλα τα ενήλικα μέλη που μεταδημοτεύουν)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Στην περίπτωση διαζευγμένων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πρώτα τακτοποιηθεί η μερίδα τους –στον Δήμο όπου είναι τώρα γραμμένοι– λόγω του διαζυγίου. Επίσης, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα την επιμέλεια των οποίων έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η, καλό είναι πριν μεταδημοτεύσει να έχει φροντίσει για την κανονική εγγραφή τους στη μερίδα του/της.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο (σε περίπτωση διαζυγίου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου (σε περίπτωση χηρείας)
 5. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Ο/η σύζυγος μπορεί να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου συζύγου (που είναι ήδη δημότης μας), χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Δεν απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για πολίτη που επιθυμεί να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του στο Δήμο μας (ήταν από τη γέννησή του δημότης μας, μεταδημότευσε, και επιθυμεί να επιστρέψει ή ένας από τους γονείς ήταν από τη γέννηση δημότης μας). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (για έγγαμους – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας για μία και μοναδική φορά
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Δεν απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για πολίτη που διαζεύχθηκε και επιθυμεί να ανακτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο (ήταν δημότης μας, μεταδημότευσε λόγω του γάμου, διαζεύχθηκε και επιθυμεί να επιστρέψει). Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πρώτα τακτοποιηθεί η μερίδα τους –στον Δήμο όπου είναι τώρα γραμμένοι– λόγω του διαζυγίου.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα την επιμέλεια των οποίων έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η, καλό είναι πριν μεταδημοτεύσει να έχει φροντίσει για την κανονική εγγραφή τους στη μερίδα του/της.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, όταν πρόκειται για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές. Οδηγίες και περαιτέρω λεπτομέρειες (προθεσμίες κ.λπ.) δίνονται με σχετική εγκύκλιο την περίοδο των εκλογών.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί, με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συναινετική συμβολαιογραφική πράξη, η επιμέλεια ανήλικων τέκνων, μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευσή τους από την οικογενειακή μερίδα του/της πρώην συζύγου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης/συμβολαιογραφικής πράξης σχετικά με την επιμέλεια
Κατηγορίες: Δημοτολόγιο, ,

Αφορά τέκνο Ελληνίδας μητέρας, μη δημότισσάς μας, που αναγνωρίστηκε από δημότη μας και οι γονείς προσδιόρισαν ότι θα ακολουθήσει τη δημοτικότητά του πατέρα στο Δήμο μας. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει πρώτα μεταβολή στα στοιχεία του τέκνου λόγω της αναγνώρισης (βλ. και Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση, όπου θα αναφέρεται ο προσδιορισμός της δημοτικότητας του τέκνου (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60149, 60184
Fax: 27440-64744
email:dhmotologio@loutraki.gr

Back