ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 1 – 4 ΚΑΙ Α΄- Β΄- Γ΄ – Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1970-01-01T00:00:00+00:00
Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Από την Ε .Γ .Ο . προκηρύσσεται ο Περιφερειακός Αγώνας Τραμπολίνο 1 – 4 Επιπέδων και ο Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο Συλλόγων και Ατομικού Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄ κατηγοριών Α περιφέρειας.

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στους Αγίους Θεοδώρους, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ.Θεοδώρων “
Κρομμυώνιο”, στις 14 – 15 Μαρτίου 2020.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αθλητές-τριες θα αγωνιστούν σε υποχρεωτικά και ελεύθερα προγράμματα στα παρακάτω αγωνίσματα, σύμφωνα με τον Διεθνή κώδικα βαθμολογίας της F.I.G και τις τροποποιήσεις που έχουν εφαρμοστεί για την Ελλάδα όπως αυτές αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό Τραμπολίνο 2019 που έχει εκδώσει η Ε.Γ.Ο.:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΔΙΠΛΟ ΜΙΝΙ-ΤΡΑΜΠ

 

3. ΟΡΓΑΝΑ
Οι διαστάσεις των οργάνων είναι σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Βαθμολογίας της F.I.G. όπως έχει κοινοποιηθεί με τους κανονισμούς Τραμπολίνο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σύλλογοι που διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα του Τραμπολίνο.
Αθλητές-τριες των Συλλόγων, που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Γ.Ο. και, 
1. Έχουν δελτίο Τραμπολίνο της Ε .Γ .Ο .
2. Οι ηλικίες των κατηγοριών είναι αυτές που περιγράφονται στο καλεντάρι.
Οι ηλικίες καθορίζονται με βάση το έτος γέννησης.
Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες μπορούν να συγκροτήσουν μια μόνο ομάδα αθλητών-τριών στο 5ο Επίπεδο, για κάθε κατηγορία και για κάθε αγώνισμα. Η ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις (3) έως τέσσερις (4) αθλητές-τριες.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Όλα τα αγωνίσματα σε όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθούν σε μία φάση.
Προκριματική φάση : Η σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλητές – τριες στην προκριματική φάση θα καθοριστεί ύστερα από κλήρωση. Οι αθλητές – τριες κάθε κατηγορίας και κάθε αγωνίσματος θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα (1) Πρώτο Πρόγραμμα και ένα (1) Δεύτερο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους Τεχνικούς Κανονισμούς (Προγράμματα Αγώνων) 2019.
Βαθμολόγηση Ομάδων : Η βαθμολόγηση των ομάδων γίνεται στα προκριματικά των ατομικών αγωνισμάτων κάθε κατηγορίας του 5ου επιπέδου. Η βαθμολογία κάθε ομάδας είναι το άθροισμα των (3) καλύτερων βαθμολογιών που απέκτησαν τα μέλη της ομάδας σε κάθε πρόγραμμά τους (Υποχρεωτικό και Ελεύθερο).

6. ΑΠΟΝΟΜΕΣ:
Θα γίνει απονομή διπλώματος στους νικητές κάθε επιπέδου εκτός του 5ου επιπέδου.

7. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Οι δεκαπέντε (15) καλύτεροι αθλητές-τριες και οι πέντε (5) καλύτερες ομάδες όλων των Περιφερειών, από τις Α΄-Β΄-Γ΄ κατηγορίες και σε κάθε αγώνισμα των Προκριματικών Αγώνων (του 5ου επιπέδου) όπως αναφέρεται στο εσωτερικό κανονισμό 2019, προκρίνονται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφόσον περάσει η βαθμολογία τους τα όρια που αναφέρονται σε αυτόν. Για την Δ’ κατηγορία οι 15 καλύτεροι αθλητές και οι 5 καλύτερες ομάδες κάθε αγωνίσματος (του 5ου επιπέδου) θα προκριθούν στην Τελική Φάση Α – Γ – Δ περιφερειών.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να σταλούν έως 23:59 τις 28 Φεβρουαρίου 2020 μέσω δικτυακής εφαρμογής, η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται από το κεντρικό μενού «Συμμετοχή σε αγώνες/διοργανώσεις» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση www.onlinego.gr με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Γ.Ο.
Η δήλωση που οριστικοποιείται με την προσάρτηση υπογραφών Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και σφραγίδας του σωματείου γίνεται δεκτή χωρίς την αποστολή της σε φυσική μορφή. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα εκτυπώνεται και αφού τεθούν οι απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδα του συλλόγου, θα αποστέλλεται στο email: ego@otenet.gr.
Μετά την ως άνω καταληκτική προθεσμία δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα καθόσον θα τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας.
(Σύλλογοι που δεν είναι κάτοχοι κωδικών, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Ε.Γ.Ο. για τη χορήγηση τους).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση των αθλητριών είναι η κατοχή κάρτας Α΄κατηγορίας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ για το 2020, ενώ για τη συμμετοχή στους αγώνες απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης από ιατρό κάρτας υγείας στην Τεχνική
Σύσκεψη.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η τεχνική σύσκεψη θα γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγ.Θεοδώρων ” Κρομμυώνιο”, στις 14 Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα που θα σας γνωστοποιηθεί μαζί με το πρόγραμμα του αγώνα.
Οι κάρτες αγώνων θα πρέπει να παραδίδονται συμπληρωμένες στην ώρα της Τεχνικής Σύσκεψης και αφορούν μόνο τους αθλητές του 5ου επιπέδου. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής ή η ομάδα θα αποκλείεται από τον Αγώνα.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Θα ισχύουν όσα ορίζονται στον Τεχνικό Κανονισμό της FIG και Κανονισμός Κριτών Ε.Γ.Ο.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τον αρχηγό ομάδας στη γραμματεία των αγώνων σε διάστημα 5΄από την ανακοίνωση της Βαθμολογίας. Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να κάνει τρεις (3) ενστάσεις στον αγώνα.
Για την πρώτη ένσταση καταβάλει πενήντα ευρώ (50€), για την δεύτερη ένσταση εκατό ευρώ (100€) και για την τρίτη εκατόν πενήντα ευρώ (150€).
Σε περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει αποδεκτή τα χρήματα παρακρατούνται από την διοργανώτρια αρχή ενώ αν δικαιωθεί τα χρήματα επιστρέφονται και η διαδικασία της υποβολής ξεκινάει και πάλι από το σημείο που ήταν πριν από την συγκεκριμένη ένσταση. Τα χρήματα των ενστάσεων θα καταβάλλονται μαζί με το έντυπο της ένστασης στη διοργανώτρια αρχή του αγώνα.

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το κόστος συμμετοχής βαρύνει τα σωματεία, είναι 20€ ανά αθλητή-τρια.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει:
– Με κατάθεση στο λογαριασμό που διατηρεί η Ομοσπονδία, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666
– ή με πληρωμή στη γραμματεία αγώνων, κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Σύσκεψης, άλλως οι αθλητές-τριες των σωματείων, που δεν έχουν εκπληρώσει την ως άνω οικονομική υποχρέωση, δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα.

 

Download (PDF, 212KB)

Back