Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” προϋπολογισμού #40.318,10# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% συνολικού προϋπολογισμού #49.994,44# € για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 43/2019 μελέτη του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 2.2.1 της οικείας διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Παπαγρηγορίου Δονάτος, τηλ. 27443 60175).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.loutraki-agioitheodoroi.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος     

Προθεσμία υποβολής : 16/07/2019 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_      
  • ΤΕΥΔ      
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_      
  • Διευκρίνιση 1η      
  • Διευκρίνιση 2η      
2019-07-10T18:49:34+00:00 Ιούλιος 2nd, 2019|
Back