Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2019 – 2020

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2019 – 2020

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών
στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα
συντροφιάς Δήμου 2019 – 2020 (αρ. μελ. 37/2019) προϋπολογισμού 28.600,00 € και
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 35.464,00 €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37/2019 μελέτη του
Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3 η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.
(09.30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως,
Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 2.2.1 της
διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4412/2016 και
των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα Γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδια υπάλληλος Λάμπρου Νικολέττα τηλ. 2744360177).

Προθεσμία υποβολής : 03/07/2019 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2019-06-25T01:31:09+00:00 Ιούνιος 21st, 2019|
Back