Απόφαση ΤΚ Πισίων 17/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-04 02:37
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί ανάγκης κοπής κλάδων οι οποίοι εκτίνονται στις οδούς, από ιδιοκτησίες όμορες σε αυτές, ενοχλώντας και δημιουργώντας κινδύνους κατά την διέλευση πεζών & οχημάτων, στον οικισμό Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

        Διαπιστώνει την ανάγκη της άμεσης κοπής κλάδων οι οποίοι εκτίνονται στις οδούς, από  ιδιοκτησίες όμορες σε αυτές, ενοχλώντας και δημιουργώντας κινδύνους κατά την διέλευση  πεζών & οχημάτων, στον οικισμό Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων, προτείνοντας όπως η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου προβεί άμεσα στον καθαρισμό των οδών εντός οικισμού Σχίνου, καθόσον η διέλευσή τους έχει καταστεί δύσκολη έως αδύνατη.

2018-07-04T14:37:11+00:00 Ιούλιος 4th, 2018|
Back