Απόφαση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16,570/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-03 02:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Λουτρακίου -Περαχώρας

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας κ. ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ελευθερίου ως αναπληρωτή του Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου κ. Σακέλλη Μάριου

      Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

  Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της κι όχι πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).

2019-09-06T14:48:29+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2019|
Back