Απόφαση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 29/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
29/2020
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-03 10:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης στο χώρο του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ισθμίας

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1/ Εγκρίνει την αναγκαιότητα άμεσης  εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης στο χώρο του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ισθμίας, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το εν λόγω κυλικείο. 

 

2/ Εγκρίνει την με αριθμ. πρωτ. 26/20/1/2020 Τεχνική Έκθεση –  Οικονομική Προσφορά και αναθέτει την Απευθείας Εκτέλεση της Εργασίας, στον κ. Κωνσταντίνο Παπαθανασίου (Πολιτικό Μηχανικό, Μέλος Τ.Ε.Ε, με αρ. Μητρώου 93092), με έδρα επί της Λεωφόρου Επιδαύρου – Ίσθμια Κορινθίας, ΑΦΜ: 102580697, Δ.Ο.Υ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έναντι ποσού ≠ 2.000.000  ≠ € και συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α 24% ποσού ≠480.00 ≠€, συνολικής δαπάνης ≠  2.480.00 ≠€.

 

3/ Η πληρωμή του ως άνω ποσού,  θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής  κ. Παπαθανασίου Αθανάσιο, μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο, των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2020-02-03T10:26:23+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2020|
Back