Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 91/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
91/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-16 05:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση επί της 2 ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη 2 η μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 09-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

2018-05-21T17:41:01+00:00 Μάιος 16th, 2018|
Back