Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 84/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
84/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-04-25 03:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση κατά την υπογραφή συμβολαίου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα Μπερσίμη Σοφία, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς του στο προοίμιο αναφερομένου ακινήτου ιδιοκτησίας Παν. Μανιάτη.

2019-05-03T15:50:40+00:00 Απρίλιος 25th, 2019|
Back