Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 276/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
276/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-24 05:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί για: 

α) την αναπροσαρμογή του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων, με αύξηση κατά 20% σε σχέση με τον ισχύοντα (όπως είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 306/2018 Α.Δ.Σ.), ήτοι από 0,11 € σε 0,13 €.

β) τη μη αναπροσαρμογή του ανωτέρω συντελεστή για το 2020 στις Κοινότητες Λουτρακίου – Περαχώρας, Ισθμίας και Πισίων, ο οποίος παραμένει στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 306/2018 Α.Δ.Σ,

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21938/08-11-2019 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

2019-12-24T17:29:53+00:00 Δεκέμβριος 24th, 2019|
Back