Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 191/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
191/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-28 11:47
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας  του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου

2019-10-15T11:49:15+00:00 Σεπτέμβριος 28th, 2019|
Back