Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 178/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
178/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-07-03 03:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας .

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί για τη μείωση κατά 60% (σε σχέση με το ισχύον τέλος κατά το έτος 2019) του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, σύμφωνα με την § β) του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, ως κάτωθι:

 

 

  • Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας:

 

  • 6 €/τμ. ετησίως για την παραλία Λουτρακίου
  •  3 €/τμ. ετησίως για τις παραλίες Ισθμίας, Καλαμακίου, Σχοίνου, 
  •  4 €/τμ. στις περιοχές Φλάμπουρο, καθώς και σ’ αυτές που προστέθηκαν με την υπ’ αριθ. 148/2011 ΑΔΣ (από ρέμα Αγίου Γεωργίου μέχρι ξενοδοχείο Παππάς, θέση Μπούτσι έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΠΑΠΠΑΣ & θέση Καλυψώ – Μπούτσι έμπροσθεν ξενοδοχείου HOTEL POSEIDON RESORT). 

 

  • Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων 

 

  •  4,00 €/τμ. ετησίως για τις παραλίες Αγίων Θεοδώρων.

Τα ανωτέρω τέλη αφορούν τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων-κάμπινγκ, κέντρων αναψυχής, καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κλπ., εκτός των ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   178/2020

2020-07-06T22:18:32+00:00 Ιούλιος 3rd, 2020|
Back