Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 167/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
167/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-19 02:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄ αριθ. 278029
& 278053/2020 Αποφάσεων Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί
μερικής ανάκλησης του υπ΄ αριθ. 15349/1927 παραχωρητηρίου
Υπουργείου Γεωργίας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τζοάνο Χρήστο, για τη σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄ αριθ. 278029 και 278053/2020 Αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Κορινθίας περί μερικής ανάκλησης του υπ΄ αριθ. 15349/1927 Υπουργείου Γεωργίας, Παραχωρητηρίου ρητινευομένου δάσους, στη θέση “Γκράβες” (εμβαδού 461,97 τ.μ.) και στη θέση “Σουσάκι” (εμβαδού 3.013,00 τ.μ.), αντίστοιχα, Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

  1. Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελάχιστων δικηγορικών αμοιβών για σύνταξη γνωμοδότησης, στο συνολικό ποσό των #396,80# €. 
2020-06-19T14:01:47+00:00 Ιούνιος 19th, 2020|
Back