Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
166/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-19 01:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών και συγκεκριμένα την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου (με επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης) στο 3ο Δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης ΑμΕΑ (διπλού σκέλους) και τροποποίηση του κουφώματος (δημιουργία θύρας αντί παραθύρου) για την είσοδο στο κτίριο από την ράμπα, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, (αρ. μελ. 12/2019), του αναδόχου Λογοθέτη Παναγιώτη,  μέχρι την 14η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το από 28-05-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, καθότι δεν προκύπτει  υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο.

2020-06-19T13:59:36+00:00 Ιούνιος 19th, 2020|
Back