Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 152/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
152/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-05 04:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 03-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως κάτωθι:

Ως προς το σκέλος των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 2019

Ενισχύει:

 

  • τον Κ.Α. Εσόδων 1211.009 με τίτλο “Έκτακτη επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων”  με το ποσό των 6.500,00 € 

 

Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 6.500,00€ και από εκεί ισόποσα:

Ενισχύει: 

  • τον Κ.Α. 10-6012.004 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών” με το ποσό των 3.250,00 €
  • τον Κ.Α. 15-6012.002 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων υπηρεσίας Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής” με το ποσό των 650,00 €
  • τον Κ.Α. 20-6012.002 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού” με το ποσό των 910,00 €
  • τον Κ.Α. 30-6012.002 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” με το ποσό των 910,00 €
  • τον Κ.Α. 35-6012.002 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων υπηρεσίας Πρασίνου” με το ποσό των 650,00 €

Δημιουργεί και ενισχύει:

  • τον Κ.Α. 45-6012.002 με τίτλο “Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων υπηρεσίας Νεκροταφείου” με το ποσό των 130,00 €

 

Από τις ανωτέρω μεταβολές εσόδων – εξόδων το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 θα αυξηθεί κατά 6.500,00 ευρώ και θα ανέλθει από 35.883.672,54 ευρώ σε 35.890.172,54 ευρώ.  

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

 

2019-07-07T16:52:37+00:00 Ιούλιος 5th, 2019|
Back