Απόφαση Κοινότητας Πισίων 16/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:13
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί αιτήματος για τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό σώμα στην περιοχή Μπάφανι, στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων

Περίληψη:

  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

         

        Κάνει δεκτό το αίτημα της κας. Λιανού Αμαλίας, για τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό σώμα στην                          περιοχή Μπάφανι, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων και διαβιβάζει αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για τις δέουσες ενέργειες προς υλοποίησή του.  

2019-09-26T15:13:43+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Back