Απόφαση Κοινότητας Πισίων 15/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί κατασκευής και τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων, σε συγκεκριμένα σημεία, στην Κοινότητα Πισίων

Περίληψη:

 

                                                                                           Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αποφασίζει όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, επιληφθούν στην κατασκευή δώδεκα (12) πινακίδων, καθώς και  στην τοποθέτηση αυτών, στις πιο κάτω προτεινόμενες θέσεις :

  1. Ανατολική είσοδος λίμνης Μαυρολίμνης, 
  2. Μεταξύ των οικισμών, Μαυρολίμνη – Βαμβακιές,  επί της Ε.Ο. Σχίνου – Αλεποχωρίου, 
  3. Συμβολή της Ε.Ο. Σχίνου- Αλεποχωρίου, με το ρέμα Σουρέα,
  4. Κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Σχίνου,
  5. Δυτική έξοδο του οικισμού Σχίνου προς Πίσια, 
  6. Επί του παλαιού δρόμου Σχίνου -Πισίων, στο ύψος του οικισμού Καλύβια, 

οι δε υπόλοιπες έξη (6), πλησίον κάδων απορριμμάτων εντός του οικισμού Σχίνου, για την ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας, αναφορικά με τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (συσκευασία, εναπόθεση, κ.λ.π.), το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, τη συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις, κ.λ.π., προσβλέποντας στην καθαριότητα της Κοινότητας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

2019-09-26T15:08:58+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Back