Απόφαση Κοινότητας Πισίων 14/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-09-26 03:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί περισσοτέρων επισκέψεων του αγροτικού ιατρού στους οικισμούς
Πισίων και Σχίνου, της κοινότητας Πισίων

Περίληψη:

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Προτείνει, με γνώμονα τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Κοινότητας, όπως, ο αγροτικός ιατρός να επισκέπτεται δύο (2) φορές το
μήνα, τον οικισμό Πισίων και τον οικισμό Σχίνου, αντίστοιχα.

2019-09-26T15:07:06+00:00 Σεπτέμβριος 26th, 2019|
Back