Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 50/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
50/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-11-04 02:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες.

Περίληψη:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α)   Κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κκ. Θώδη Μαρίας , Λογοθέτη Μιχαήλ , Σακέλλη Μάριου και Δρίτσα Δημήτριου τη μη μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού στις Κοινότητες  Λουτρακίου-Περαχώρας, Ισθμίας , Πισίων και αύξηση στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της απόφασης.

β) Κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κκ. Θώδη Μαρίας και Λογοθέτη Μιχαήλ εισηγείται τη μείωση τελών για τις ευπαθείς ομάδες με την προσθήκη προϋποθέσεων για την παροχή της μείωσης σύμφωνα με την υπ΄΄ αριθμ.19683/25.9.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών.

2019-11-04T14:28:08+00:00 Νοέμβριος 4th, 2019|
Back