Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας 48/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
48/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-11-04 02:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ » επί της οδού Κανάρη 2 στο Λουτράκι.

Περίληψη:

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Χορηγεί στην « ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ » παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας,  για το Κ.Υ.Ε που λειτουργεί επί της οδού Κανάρη 2, στο Λουτράκι.

  Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/16, της αριθμ.  3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης & της αριθ. 423/02 Α.Δ.Σ.

2019-11-04T14:14:11+00:00 Νοέμβριος 4th, 2019|
Back