Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 2/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-03 10:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται:

α)Την καταπολέμηση του δάκου των ελαιοδένδρων του Δήμου μας από την Δ/νση με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών , σε ψεκαστές –εργολάβους, που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου (η οποία θα μας κοινοποιηθεί)

β)Την αποδοχή εισφοράς δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν ελαιόδενδρα στην ζώνη της ομαδικής καταπολέμησης και συγκεκριμένα:

 

  • Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας ενέρχετο σε 282.000(διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πενήντα ) περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Συνεταιρισμών.
  • Η αναμενόμενη κατά το τρέχον  έτος παραγωγή ελαιολάδου στην Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας, υπολογίζεται σε 250(διακοσίους πενήντα) τόνους περίπου .
  • Η επιτυγχανόμενη συνήθως μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου στην Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας, ανέρχεται σε 350(τριακόσιους πενήντα) τόνους περίπου.

 

2020-02-03T10:39:57+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2020|
Back