Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 1/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-03 10:37
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.», επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι

Περίληψη:

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Χορηγεί στην « Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε. » παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας,  για το Κ.Υ.Ε που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι.

  Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/16, της αριθμ.  3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης & της αριθ. 423/02 Α.Δ.Σ.

2020-02-03T10:37:11+00:00 Φεβρουάριος 3rd, 2020|
Back