Απόφαση Κοινότητας Ισθμίας 34/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
34/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-06 08:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολώνας ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα

Περίληψη:

ο μ ό φ ω ν α,

Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα της κ. Κοντογιαννάκη Μαρίας για τοποθέτηση κολώνας ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα.-

2019-12-10T20:57:32+00:00 Δεκέμβριος 6th, 2019|
Back