Απόφαση Κοινότητας Ισθμίας 31/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
31/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-30 10:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

Περίληψη:

Α)   Εισηγείται ο μ ο φ ω ν α μείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε όλες τις περιοχές της  Κοινότητας Ισθμίας, για το έτος 2020, ως ακολούθως:

  1. Οικιακή χρήση  1,32 €/τ.μ.
  2. Χρήση για κοινωφελείς-μη κερδοσκοπικούς/φιλανθρωπικούς σκοπούς 1,32€/τ.μ. 
  3. Χρήση για κάθε οικονομική δραστηριότητα 3,06 €/τ.μ.
  4. Για τα ξενοδοχεία και τις συναφείς επιχειρήσεις 1,85 €/τ.μ.

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Β) Εισηγείται ομόφωνα μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις κατοικίες των Δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2020 και εφεξής και κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των Στατήρη Αδαμαντία και Μίχα Χρήστου-Σεραφείμ) ως προς το οικογενειακό εισόδημα αυτών που έχει ως όριο τις 20.000€ και ομόφωνα τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Η μείωση των τελών να αφορά την κύρια (πρώτη) κατοικία των Δημοτών και όχι μόνο γενικά και αόριστα τις κατοικίες Δημοτών (όπως ισχύει τώρα).

2) Να παραμείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια

3) Να προστεθούν και περιουσιακά κριτήρια και πιο συγκεκριμένα: αντικειμενική αξία περιουσίας 90.000 ευρώ για 1 άτομο και προσαύξηση 15.000ευρώ για κάθε άλλο (όπως ισχύει στο ΚΕΑ).

4) Ο λογαριασμός του παρόχου να είναι στο όνομα του/της δικαιούχου ή της/του συζύγου.

5) Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους να είναι ως 200τμ και ως 150τμ για τις υπόλοιπες κατηγορίες

6) Να γίνεται επανεξέταση των δικαιούχων (αν παραμένουν σε ισχύ τα κριτήρια) κάθε τρία έτη, με ευθύνη του γραμματέα της επιτροπής.

7) Να αναφέρεται ρητά στην απόφαση Δ.Σ. ότι πριν το αίτημα διαβιβαστεί στην αρμόδια Επιτροπή να γίνεται έλεγχος από το γραφείο εσόδων για την ορθότητα των δηλωθέντων τ.μ. στην ΔΕΗ ή στους παρόχους καθώς η μείωση δημοτικών τελών αναφέρεται σε μειωμένα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας).-

 

2019-10-30T10:10:31+00:00 Οκτώβριος 30th, 2019|
Back